Науково-експертна рада

 

Науково-експертна рада Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі Експертна рада) є постійно діючим дорадчо-консультативним органом, який здійснює експертизу науково-дослідних робіт та визначає пріоритетні напрями подальшого розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у галузі науки державного управління.

 

Основні завдання Науково-експертної ради

 

• визначення пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень;

• підготовка експертних висновків щодо затверджених тем НДР;

• аналіз актуальності та ефективності НДР на кожному етапі їх виконання;

• розробка рекомендацій щодо удосконалення організації наукової роботи;

• експертний контроль якості виконання наукових досліджень;

• експертиза проектів і програм міжнародного наукового співробітництва;

• прийняття рішень з питань відкриття та закриття напрямків і тем НДР, розподілу коштів держбюджетного фінансування НДР;

• взаємодія з вченою та Науково-методичною радами Інституту для підвищення ефективності підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.

 

Склад Науково-експертної ради

 

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.