Наглядова рада з міжнародних зв'язків

Положення про Наглядову раду з міжнародних зв'язків регіонального інституту Академії та її персональний склад затверджені рішенням Вченої ради регіонального інституту 2 червня 1999 р. (протокол № 28). Відповідно до Положення Наглядова рада є постійно діючим дорадчим органом, який створюється для визначення та розвитку пріоритетних напрямків міжнародної діяльності регіонального інституту Академії.

Наглядова рада є колегіальною експертною координуючою інстанцією з питань міжнародної діяльності, яку здійснює регіональний інститут Академії. Її основними завданнями є: визначення напрямків розвитку міжнародних зв'язків; координація роботи в сфері проведення міжнародної діяльності; експертиза проектів і програм міжнародного співробітництва; аналіз актуальності та ефективності проектів, які розробляють фахівці регіонального інституту для участі в міжнародних програмах та проектах; розробка рекомендацій для удосконалення якості проектів; сприяння залученню не бюджетних коштів для реалізації міжнародних програм; відбір кандидатів та організація закордонного стажування.

Очолює раду заступник голови Харківської облдержадміністрації, що відповідає за міжнародні зв'язки. Заступником голови ради є заступник директора регіонального інституту Академії з навчальної інфраструктури та міжнародних зв'язків, а відповідальним секретарем начальник відділу з міжнародних зв'язків. Організаційно-технічне забезпечення роботи Наглядової ради здійснює відділ міжнародних зв'язків регіонального інституту Академії.

До складу ради входять представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, предметною сферою діяльності яких є розвиток міжнародних зв'язків м. Харкова та Харківської області. За участю членів Наглядової ради вирішуються важливі питання міжнародної діяльності регіонального інституту, розглядаються кандидатури претендентів на стажування за кордоном, визначаються пріоритетні напрямки розвитку партнерських стосунків з міжнародними організаціями-партнерами.

Для виконання своїх завдань Наглядова рада регіонального інституту: вивчає, обговорює та затверджує пріоритетні напрями міжнародної діяльності; визначає пріоритетну тематику проектів, які виконуються за міжнародними програмами; безпосередньо бере участь в розробці міжнародних проектів; визначає критерії ефективності та якості проектів співпраці; проводить якісний аналіз проектів, що подаються для включення до міжнародних програм; координує роботу в сфері міжнародної діяльності; сприяє пошуку фінансових ресурсів для реалізації міжнародних проектів та програм.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться згідно з планом роботи. Рішення Ради прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання структурними підрозділами регіонального інституту Академії. За звітний період було проведено 6 засідань Наглядової ради.

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.