Науково-методична рада

 

Науково-методична рада Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію та планування навчально-методичної роботи в Інституті, розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою досягнення світового рівня якості освіти та набуття учасниками освітнього процесу незаперечних конкурентних переваг з урахуванням передового світового та вітчизняного досвіду, основних положень Болонського процесу та європейських стандартів вищої освіти, інноваційних технологій навчання.

Метою діяльності Науково-методичної ради є організація, координація і контроль навчально-методичної роботи, спрямованої на забезпечення високої якості підготовки фахівців в Інституті відповідно до вимог нормативно-правових документів.

Основними напрямами діяльності Науково-методичної ради є:

• розробка стратегії навчально-методичної роботи Інституту в контексті входження до європейського освітнього простору;

• координація розробки стандартів вищої освіти Інституту як складової системи стандартів вищої освіти України;

• організація навчально-методичної роботи в Інституті та контроль за відповідністю її показників стандартам вищої освіти та акредитаційним вимогам;

• управління роботою з удосконалення організації та методики викладання навчальних дисциплін, оволодіння новими інструментами та засобами навчання;

• впровадження передового досвіду навчально-методичної роботи в Інституті, розвиток зовнішніх зв’язків з іншими установами та закладами освіти, сприяння підвищенню професійного рівня науково-педагогічних працівників Інституту.

 

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.