Спеціалізована вчена рада

 

Шановні аспіранти та докторанти!

Звертаємо Вашу увагу на нові вимоги до оформлення дисертацій, передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2017 року, і які набули чинності 10 березня 2017 року.

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/03/09/mon-zatverdilo-novi-vimogi-do-oformlennya-disertacziyi/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

 

До відома науковців!

Рішенням Вченої ради від 28.02.2020 р. № 2/258-5. затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з метою розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та адміністрування аспіранта кафедри політології та філософії Черняка Михайла Євгеновича на тему: «Модернізація територіальної організації влади в Україні як чинник регіонального розвитку».

Склад спеціалізованої вченої ради:

  голова спеціалізованої вченої ради:

  доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри соціальної та гуманітарної політики ХарРІ НАДУ Єлагін Віктор Павлович (м. Харків);

  члени спеціалізованої вченої ради:

  доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора ХарРІ НАДУ Карамишев Дмитро Васильович (м. Харків);

  доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Коваленко Микола Миколайович (м. Харків);

  офіційні опоненти:

  доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту Університету банківської справи Ковальчук Вероніка Геннадіївна (м. Харків);

  доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Бєльська Тетяна Валентинівна (м. Харків).

Для ознайомлення науковій спільноті пропується анотація дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та адміністрування аспіранта кафедри політології та філософії Черняка Михайла Євгеновича на тему: «Модернізація територіальної організації влади в Україні як чинник регіонального розвитку»:

  анотація дисертаційної роботи Черняка М.Є. >>>

  дисертація Черняка М.Є.;

  відгук офіційного опонента Бєльської Т.В.;

  відгук офіційного опонента Ковальчук В.Г.

Додатково повідомляємо, що захист дисертаційної роботи Черняка М.В. на тему: «Модернізація територіальної організації влади в Україні як чинник регіонального розвитку» за спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування відбудеться 2 липня 2020 року о 12.00 в залі № 1 головного корпусу ХарРІ НАДУ.

Для усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації просимо дотримуватись санітарних норм, передбачених постановою КМУ від 12.03.2020 р. № 392 (із змінами та доповненнями).

 

3 липня 2020 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Д 64.858.01.

До порядку денного включено питання захисту дисертацій:

Круглов В. В. Механізми державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства в Україні.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління». – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Харків, 2020.

 

Науковий консульнтант: доктор наук з державного управління, професор,
ЛАТИНІН Микола Анатолійович,
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідуючий кафедрою менеджменту та економічної політики.
Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор,
ЄМЕЛЬЯНОВ Володимир Михайлович,
Інститут державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили, директор;
доктор наук з державного управління, доцент,
СИЧЕНКО Віктор Володимирович,
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», ректор;
доктор наук з державного управління, професор,
МИКОЛАЙЧУК Микола Миколайович,
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри економічної та фінансової політики.

Захист відбудеться 3 липня 2020 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 75 (1 поверх).

 

Живило Є. О. Механізми інституціонального забезпечення системи кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2020.

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор,
ОРЛОВ Олександр Валентинович,
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем управління.
Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор,
СЕМЕНЧЕНКО Андрій Іванович,
Національна академія державного управління при Президентові України, директор Інституту підготовки вищих керівних кадрів;
кандидат наук з державного управління, професор,
ТРУШ Олександр Олегович,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», проректор з науково-педагогічної роботи.

Захист відбудеться 3 липня 2020 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 75, зал засідань (1-й поверх).

 

- автореферат дисертації ЖИВИЛО Є.О.;

- дисертація ЖИВИЛО Є.О.;

- відгук офіційного опонента Семенченка А.І.;

- відгук офіційного опонента Труша О.О.;

- автореферат дисертації КРУГЛОВА В.В.;

- дисертація КРУГЛОВА В.В.;

- відгук офіційного опонента Сиченка B.В.;

- відгук офіційного опонента Ємельянова В.М.;

- відгук офіційного опонента Миколайчука М.М.;

 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2019 року № 1428 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії МОН України» продовжено термін дії спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (доктора філософії) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 – “Теорія та історія державного управління” та 25.00.02 – «Механізми державного управління» до 31 грудня 2020 року.

 

Дані про дисертації, захищені у спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, станом на 01.08.2018 року

 

Склад ради

 

Голова спеціалізованої вченої ради —  Карамишев Дмитро Васильович, д.н.д.у., професор, перший заступник директора, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Латинін Микола Анатолійович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — Кузнецов Андрій Олегович, к.н.д.у., доцент, начальник відділу, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Члени ради:

 

Бєлова Людмила Олександрівна, д.соц.н., професор, директор, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

Бульба Володимир Григорович, д.н.д.у., професор, декан факультету, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

Дєгтяр Андрій Олегович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківська державна академія культури, спеціальність 25.00.02;

Єлагін Віктор Павлович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

Дзюндзюк Вячеслав Борисович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

Дрешпак Валерій Михайлович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

Корженко Володимир Васильович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

Крутій Олена Миколаївна, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

Крюков Олексій Ігорович, д.н.д.у., професор, провідний науковий співробітник, Національний університет цивільного захисту України, спеціальність 25.00.01;

Куц Юрій Олексійович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

Лахижа Микола Іванович, д.н.д.у., професор, перший заступник директора, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області, спеціальність 25.00.01;

Мамонова Валентина Василівна, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

Мартиненко Василь Миколайович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

Міненко Володимир Леонідович, д.н.д.у., професор, директор, Харківський обласний центр зайнятості Міністерства соціальної політики України, спеціальність 25.00.02;

Орлов Олександр Валентинович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

Семенченко Андрій Іванович, д.н.д.у., професор, директор Інституту підготовки вищих керівних кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

Сичова Вікторія Вікторівна, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, спеціальність 25.00.01;

Статівка Наталія Валеріївна, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

До уваги здобувачів!

Останній термін прийняття дисертаційних робіт до спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 задля проходження їх розгляду та проведення захисту на здобуття наукового ступеня доктора/кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 – “Теорія та історія державного управління” та 25.00.02 – «Механізми державного управління» до 1 вересня 2020 року.

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.