ХарРІ НАДУ  

Фахові видання Інституту

 

Державне будівництво
(електронне фахове видання)

 

 

Актуальні проблеми державного управління
(друкований фаховий збірник наукових праць)

 

 

Теорія та практика державного управління
(друкований фаховий збірник наукових праць)

 

 

Публічне управління: теорія та практика
(збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління)

Матеріали конференцій

Навчальні, наукові матеріали он-лайнПорядок рецензування статей

Редакційна політика видань Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Терміни подання статей до фахових наукових збірників ХарРІ НАДУ.
(оновлено 21.01.2019)

Перелік зарубіжних видань та видань України, що входять до міжнародних наукометричних баз (додатково)

Усі українські видання, що цитуються в SCOPUS та WebOfScience

 

Copyright © Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння