Енциклопедія державного управління

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: у 8 томах/ Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К.: НАДУ, 2011.:

 

Том 1: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ / наук.-ред. колегія: В.М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін. - 2011. - 748 с.

 

Том 2: МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ / наук.-ред. колегія : Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. - 2011. - 692 с.

 

Том 3: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ / наук.-ред. колегія : А. М. Михненко (співголова), М. М. Білинська (співголова) та ін. - 2011. - 788 с.

 

Том 4: ГАЛУЗЕВЕ УПРАВЛІННЯ / наук.-ред. колегія : М.М. Іжа (співголова), В.Г.Бодров (співголова) та ін. - Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. - 648 с.

 

Том 5: ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ / наук.-ред. колегія : О. Ю. Амосов, О. С. Ігнатенко (співголова) та ін. - Харківський регіональний державного управління Національної академії державного управління України. - Х.: Вид.-во ХарРІДУ "Магістр", 2011. - 408 с.

 

Том 6: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА / наук.-ред. колегія : С.М.Серьогін (співголова), В.М. Сороко (співголова) та ін. - Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. - 524 с.

 

Том 7: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ / наук.-ред. колегія : І. А. Грицяк (співголова), Ю.П. Сурмін (співголова) та ін. - 2011. - 764 с.

 

Том 8: ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ / наук.ред.колегія: В. С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) та ін. - Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. - 630 с.

 

[ Покажчик "Енциклопедії державного управління" (1-8 том) ]

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.