Рада молодих учених (рік створення – 2013)

 

 

З метою об’єднання наукової молоді Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації професійних, творчих та інших інтересів молодих учених, з алучення їх до розв’язання важливих проблем соціально-економічного розвитку України на підставі рішення Вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України від 14.02.2013 р № 2/179-1 наказом директора від 18.02.2013 р. було створено Раду молодих учених.

 

Голова Ради молодих учених — доцент кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, к.держ.упр., О.В. Решевець.

 

Склад Ради молодих учених:

Заступник голови Ради з наукової роботи - доцент кафедри економічної політики та менеджменту, к.держ.упр., А.І. Гнатенко.

Заступник голови Ради з організаційної роботи – доцент кафедри інформаційної політики, к.держ.упр., А.О. Серенок.

 

Діяльність Ради молодих учених
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України

 

Головною метою діяльності Ради молодих учених визначено консолідацію та всебічне сприяння науковій та іншій творчій діяльності молодих викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів, студентів і працівників Інституту.

Основні завдання Ради молодих учених:

• надання консультативної допомоги молодим ученим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності;

• підтримка ініціатив, спрямованих на розвиток молодих наукових кадрів в Інституті;

• сприяння встановленню більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням учених, забезпечення тим самим, спадкоємності у науковій діяльності;

• створення інформаційної бази про коло наукових інтересів молодих учених Інституту;

• вивчення та обмін досвідом роботи з Радами молодих учених інших вищих навчальних закладів України та за кордоном, налагодження обміну досвідом молодих учених Інституту в системі Національної академії державного управління при Президентові України;

• підтримка належного рівня якості наукових розробок молодих учених Інституту;

• допомога у підготовці та проведенні наукових і комунікативних заходів Інституту;

• організація конференцій, семінарів, конкурсів молодих учених, циклів лекцій провідних науковців;

• заохочення видатних представників наукової молоді Інституту;

• сприяння участі молодих учених Інституту у наукових конференціях, що проводяться в Україні та за кордоном.

До складу Ради молодих учених входять студенти, слухачі, аспіранти, докторанти та викладачі які представляють всі кафедри і наукові школи інституту.

Напрями діяльності Ради молодих учених:

• проблеми проектного регіонального розвитку;

• соціальна і гуманітарна політика;

• механізми взаємодії органів влади з громадянами в системі електронного уряду;

• розвиток публічної служби в Україні;

• інноваційно-інвестиційні перетворення в галузях економіки України;

• закордонний досвід реформування органів місцевого самоврядування в Україні;

• актуальні проблеми економічної політики держави в умовах глобалізації;

• молодь як об’єкт і суб’єкт реалізації молодіжної політики;

• проблеми та перспективи електронного урядування.

Здобутки Ради молодих учених:

• проведення «Форуму молодих учених з державного управління» (2012-2014 рр.);

• проведення Літньої школи молодих учених (2011-2014 рр.);

• проведення кубка Інституту з інтелектуальної гри «Брейн-рінг»;

• проведення дискусійних майданчиків;

• участь у міжнародних та всеукраїнських наукових заходах;

• ознайомчих візитах молодих учених до органів державної влади та успішних вітчизняних підприємств;

• відвідуванні пам’яток історичної спадщини українського народу;

• дружніх візитах молодих науковців до інших регіональних інститутів НАДУ при Президентові України.

 

 

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.