Студентське Наукове Товариство

 

Студентське наукове товариство – це молодіжне громадське не прибуткове наукове об’єднання студентів ХарРІ НАДУ при Президентові України, що займається науково-дослідницькою роботою, сприяє розвитку науки та забезпечує захист наукових і професійних інтересів студентів.

 

У своїй діяльності СНТ керується чинним законодавством України, зокрема, законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" вiд 13.12.1991 № 1977-XII, наказами Міністерства освіти і науки України, правилами інституту, положенням СНТ.

 

Мета – сприяння розвитку студентської науки та створення умов для наукової діяльності студентів, збереження й примноження наукового потенціалу ХарРІ НАДУ при Президентові України.

 

Для досягнення поставленної мети Студентське наукове товариство ставить перед собою такі завдання:

1) приріст і популяризація наукового зання;

2) створення умов для реалізації прав усіх членів Студентського наукового товариства;

3) залучення до роботи активних та зацікавлених у науково-дослідній діяльності студентів;

4) організація роботи студентів у наукових осередках;

5) пошук та реалізація нових форм науково-дослідної діяльності;

6) реалізація грантових проектів;

7) стимулювання створення творчих колективів у процесі реалізації науково-достідних інтересів у галузях економіки та менеджменту;

8) організація і проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів на базі ХарРІ НАДУ при Президентові України;

9) забезпечення інформаційної підтримки членів Студентського нукового товариства стосовно наукових і науково-дослідних заходів к галузях економіки та менеджменту;

10) участь у міжнародних, згальноукраїнських, регіональних та інших наукових проектах, конкурсах, конференцій тощо.

 

Склад ради студентського наукового товариства


Голова Студентського наукового товариства
Оноша Едуард
студен 4 курсу, групи УД-2-13

Заступник голови СНТ
Зоценко Тетяна
студентка 3 курсу, групи МД-1-14

Вчений секретар СНТ
Леонова Світлана
студентка 3 курсу, групи МД-1-14

Голова сектору 1
«Управління персоналом та економіка праці»
Мінзер Владислав
студент 2 курсу, групи МД-15

Голова сектору 2
«Менеджмент»
Євсюкова Тетяна
студентка 2 курсу, групи МД-15

 
 


 

 
Контактна інформація

 

Адреса: 61050, м. Харків, пр-т Московський, 75

Тел.: (057) 732-76-76

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.