Земляцтва

 

Луганське земляцтво

Голова Луганського земляцтва – слухач магістерської підготовки Сорока Ірина Миколаївна.

Куратор Луганського земляцтва – заступник директора з короткотермінового підвищення кваліфікації кадрів – Золотарьов Володимир Федорович.

Слухачі Луганського земляцтва навчаються за трьома формами навчання:

- денна форма навчання – 11 чол.;

- заочна форма навчання – 62 чол.; з них: на 2 курсі навчається 30 чол.; на 3 курсі – 32 чол.;

- заочно - дистанційна форма навчання – 17 чол.; з них: на 2 курсі – 7 чол.; на 3 курсі – 10 чол.;

Усього – 90 чол.

Слухачі Луганського земляцтва беруть активну участь у житті нашого інституту, а саме:

- у проведенні круглих столів, форумів, конференцій, семінарів, зустрічей з іноземними делегаціями тощо;

- організації та виступах у культурно-масових і спортивних заходах;

- у проведенні суботників;

- організації та проведенні земляцтвом вечорів-зустрічей слухачів (в інституті та гуртожитку);

- підготовці від області номерів художньої самодіяльності для щорічних заходів з приводу представлення свого курсу та чергового випуску;

- проведення моніторингу просування випускників Хар РІ НАДУ та посадах місцевого самоврядування та спостереження за розвитком їх професійної кар’єри;

- залученні випускників ХарРІ НАДУ – державних службовці та посадових осіб органів місцевого самоврядування до запланованих заходів нашого інституту.

За Луганським земляцтвом закріплена аудиторія №25, що розташована у головному корпусі. Вона представлена символікою Луганської області – гербом, а також фотовернісажем, а справжньою прикрасою є карта області у масштабі 1: 200 000. Кожен відвідувач може ознайомитись з інформацією, що стосується Луганщини – її території, надр, довкілля, економіки, інфраструктури, соціуму, у цікавій формі надана історична довідка. Слухачі постійно оновлюють аудиторію новою та корисною інформацією.

На сьогодні практично в усіх органах влади Луганської області, як на державній службі, так і в органах місцевого самоврядування, сумлінно та натхненно працюють випускники - луганчани ХарРІ НАДУ.

 

Сумське земляцтво

Починаючи з 2000 року при Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України діє Сумське земляцтво, першим керівником якого був випускник магістратури державного управління денної форми навчання 2002 року, к.держ.упр. Козлов Костянтин Іванович. У витоків створення земляцтва стояли почесні члени земляцтва – заступник голови Сумської обласної ради Толбатов Валерій Миколайович, завідувач кафедри економічної теорії і фінансів, доктор наук з державного управління, професор Дєгтяр Андрій Олегович, к.ф.наук, доцент Лебець Володимир Сергійович.

Кураторами земляцтва були заступник директора з наукової роботи, професор Корженко Володимир Васильович (2000-2010), к.держ.упр. Кузнецов Андрій Олегович (2011).

На сьогодні земляцтво курує заступник директора ХарРІ НАДУ із загальних питань, к.і.н., доц. Нікітін Володимир Валерійович.

Слухачі Сумського земляцтва проходять фахову підготовку за трьома формами: денною, заочною, заочно-дистанційною.

Зараз на денній формі навчаються 22 слухачі (9 на 1-му та 13 на 2-му курсах).

Президентом земляцтва є слухач ІІ курсу факультету магістерської підготовки денної форми навчання Клюєв Сергій.

В аспірантурі Інституту навчається 8 вихідців з Сумщини, з них: на денному відділенні – Попова О.І. (рік вступу 2010), Сумська В.В. (рік вступу 2010), на заочному відділенні – Боршош І.С. (рік вступу 2008), Баранова А.В. (рік вступу 2009), Сидоренко Н.О. (рік вступу 2010), здобувачі – Бобиренко В.А. (рік вступу 2006), Сідніченко А.В. (рік вступу 2007), Дубровський М.В. (рік вступу 2008).

З 1997 по 2011 рік ХарРІ НАДУ закінчили 504 уродженці Сумщини, серед них на денній формі навчалися 190, на заочній – 288, на вечірній – 1 та заочно-дистанційній – 25 осіб.

Рік Денна Заочна Вечірня Заочно-дистанційна
20118349
2010192612
200917254
20081822
20071328
20061532
20052126
200421231
20032228
20021815
2001810
20004
199912
199847
19972

Усі ці роки вихідці з Сумщини гідно представляють її традиції і звичаї колегам з інших регіонів України.

Земляцтво своїми зусиллями збирає велику сумську родину воєдино, сприяє самовідданій праці з метою, щоб любов і турбота у серцях билися в унісон, а досвід і мудрість уродженців Сумщини ставали у нагоді рідній землі.

 

Земляцтво бере участь у:

• проведенні циклу тематичних круглих столів за участю представників Сумського земляцтва (випускників ХарРІ НАДУ), які працюють в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

• співпраці слухачів Сумського земляцтва ХарРІ НАДУ з громадськими об'єднаннями Сумської області, діяльність яких координують випускники ХарРІ НАДУ та проведення спільних заходів культурно-просвітницького спрямування;

• культурно-масових та спортивних заходах;

• організації та проведенні земляцтвом вечорів-зустрічей слухачів (в Інституті та гуртожитку);

• виступах художньої самодіяльності для щорічних заходів з приводу представлення курсу та чергового випуску;

• проведенні моніторингу кадрового зростання випускників ХарРІ НАДУ на посадах державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;

• залученні випускників ХарРІ НАДУ - працюючих державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування до запланованих заходів Сумського земляцтва;

• оформленні та оновленні іменної аудиторії земляцтва.

 

Положення "Про Сумське земляцтво ХарРІ НАДУ", затверджене загальними зборами 10.11.2011 р.

Президенти Сумського земляцтва ХарРІ НАДУ (оновлено 14.11.2011)

 

Харківське земляцтво

Уже більше 5 років як в ХарРІ НАДУ було створено Харківське земляцтво. Куратор Харківського земляцтва: професор, перший заступник директора ХарРІ НАДУ Амосов О.Ю.

Голова Харківського земляцтва: слухач 1-го курсу магістерської підготовки Опаленик Ю.П.

 

Харківське земляцтво найбільше за кількістю слухачів ХарРІ НАДУ, які навчаються за 3 формами навчання:

1. Денна форма навчання – 28 чоловік;

2. Вечірня форма навчання – 144 чоловік;

3. Заочна форма навчання – 173 чоловік.

Усього – 345 чоловік.

 

Слухачі харківського земляцтва беруть активну участь в житті ХарРІ НАДУ – це круглі столи, форуми, конференції, зустрічі з іноземними делегаціями (країн: Франції, Німеччини, Узбекистану, Киргизстану, Польщі, Казахстану та ін.). Також беруть участь у концертах, КВК, випуску стінгазет та підготовці випускних заходів.

У харківського земляцтва є своя аудиторія – це аудиторія № 17, що в головному корпусі, де представлені атрибути та символіка Харківської області (герб, прапор, а також стенди досягнень нашої області в галузях науки, економіки, паливно-енергетичного комплексу, машинобудуванні та спорті).

На сьогоднішній день практично в усіх районах м. Харкова та області працюють колишні члени харківського земляцтва.

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.