Кафедра економічної теорії та фінансів

 

Майбутнє країни визначається якістю кадрів, які керують економічними процесами. Реалізація інтересів, здібностей людини є природним тлом економічної динаміки в цивілізованому світі. В економіці сталого розвитку людина перетворюється із засобу досягнення цілей максимізації прибутку на його мету. У таких умовах формування економіста, фінансиста, менеджера нового покоління, орієнтованого на досягнення як економічного, так і соціального ефекту, є викликом для системи підготовки кадрів для реального сектора економіки, але у ще більшій мірі – навчання державних службовців, що відають мікро-і макроекономічними процесами в економіці і фінансах.

Сучасна економічно-політична криза в Україні, виражена у втраті частини території та економічного потенціалу, необхідність перебудови економіки з метою задоволення потреб оборонної галузі потребує фахівців, що здатні швидко та ефективно долати загрози життєво важливим інтересам України, але при цьому мислити стратегічно стосовно пріоритетів соціально-економічної політики і механізмів її реалізації. Саме підготовкою таких спеціалістів займаються висококваліфіковані фахівці створеної у 2001 році кафедри економічної теорії та фінансів, яка сьогодні є одним з базових структурних підрозділів інституту.

Професорсько-викладацький склад кафедри характеризується великим викладацьким досвідом та досвідом практичної діяльності, високим професіоналізмом, педагогічним талантом, умінням визначити і виділити актуальні цілі і завдання, які стоять перед освітою і наукою. Це д.е.н., проф. О.Ю. Амосов, д.держ.упр., доц. М.М. Коваленко, к.держ.упр., доц. М.В. Гончаренко, к.держ.упр., доц. Н.Г. Клименко, к.держ.упр., доц. О.С. Лєсная, к.держ.упр., доц. Н.В. Луговенко, к.держ.упр., доц. Т.О. Самофалова, к.держ.упр., доц. Р.Г. Соболь, к.держ.упр. Н.В. Коваленко, ст. викладач Т.С. Мілєва.

На кафедрі сформована наукова школа, очолювана доктором наук, професором Амосовим Олегом Юрійовичем. В межах Комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» виконуються науково-дослідні роботи, за результатами яких захищаються кандидатські та докторські дисертації, удосконалюється практика роботи органів державної влади, здійснюється аналітичний супровід прийняття та реалізації державно-управлінських рішень.

За роки існування кафедри підготовлено п’ять докторів наук, більше 30 кандидатів наук, сотні магістрів державного управління, бакалаврів і фахівців у сфері менеджменту організацій і управління персоналом.

На сьогодні аспірантами кафедри економічної теорії та фінансів є: Зюзь Д.В., Сікало М.В., Юр’єва О.І.

 

Навчальна робота

 

Основними напрямками діяльності кафедри є підготовка слухачів на кваліфікаційний рівень магістра за спеціальностями «Державне управління", «Публічне управління та адміністрування», а також викладання загальноекономічних дисциплін згідно з програмою підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями "Менеджмент організацій", "Управління персоналом та економіка праці", та ін. на факультеті соціально-економічного управління, проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців на факультеті підвищення кваліфікації в ХарРІ НАДУ.

 

На факультеті підготовки магістрів державного управління викладаються такі модулі:

•  Порівняльні економічні системи і публічне адміністрування;

•  Публічні фінанси і фінансовий менеджмент;

•  Державні фінанси і бюджетний процес;

•  Економічний аналіз державної політики;

•  Управління проектами в державному управлінні;

•  Економічна теорія суспільного вибору та економічний аналіз державної політики;

•  Бюджетно-податкове регулювання;

•  Регуляторна політика.

 

Студентам факультету соціально-економічного управління читаються такі дисципліни:

•  Аудит;

•  Банківська справа;

•  Бухгалтерський облік;

•  Бюджетна система;

•  Гроші і кредит;

•  Економічний аналіз;

•  Економічна діагностика;

•  Інвестування;

•  Контролінг;

•  Корпоративне управління;

•  Логістика;

•  Основи економічної теорії;

•  Планування та прогнозування діяльності організації;

•  Податки і податкова політика;

•  Політична економія;

•  Реклама і рекламна діяльність;

•  Статистика праці;

•  Страхування;

•  Теорія економічного аналізу;

•  Фінансова стратегія;

•  Фінанси підприємств;

•  Фінанси;

•  Фінансовий аналіз;

•  Фінансовий менеджмент;

•  Фінансовий облік;

•  Фінансовий та управлінський облік.

 

Науково-методична робота

 

Протягом останніх років кафедрою виконано наукові дослідження за темами: "Механізми вдосконалення процесу управління економічним і соціальним розвитком регіону", "Основні напрямки підвищення ефективності діяльності органів державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіону", "Підвищення ефективності державного регулювання розвитку галузей економіки" "Інвестиційна складова сталого розвитку регіону", "Державне регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні", "Державне регулювання страхової діяльності", що реалізуються за пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки України "Наукові проблеми розбудови державності".

 

Наукові та навчально-методичні публікації кафедри

 

[ Завантажити список публікацій кафедри (оновлено 28.09.2012) ]

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

Завідувач кафедри – д.е.н., проф. Амосов Олег Юрійович

професор – д.держ.упр., доц. Коваленко Микола Миколайович

доцент – к.держ.упр., доц. Гончаренко Марина Василівна

доцент – к.держ.упр., доц. Клименко Наталія Григорівна

доцент – к.держ.упр., доц. Лєсная Олена Сергіївна

доцент – к.держ.упр., доц. Луговенко Наталія Вікторівна

доцент – к.держ.упр., доц. Соболь Роман Георгійович

доцент – к.держ.упр., доц. Самофалова Тетяна Олександрівна

доцент – к.держ.упр. Коваленко Наталія Володимирівна

старший викладач – Мілєва Тамара Семенівна

провідний спеціаліст – Баглікова Марина Юріївна

 

Додатково

 

Телефон кафедри: (057) 732-51-95

 

Copyright © 2005 – 2019 Kharkiv Regional Institute of Public Administration. All Rights Reserved.