Організація наукової діяльності

 

Наукова діяльність Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (надалі Інститут) спрямована на розвиток ДЕМОКРАТИЧНИХ інституційних стандартів щоденної професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, здатних на практиці забезпечувати ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНИЙ супровід діяльності Президента України, центральних та місцевих органів державної влади України, а також органів місцевого самоврядування.

Розробки наукових творчих колективів Інституту сприяють створенню нормативних дисциплін з ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, забезпеченню державних стандартів якості наукової і освітньої діяльності, а також розробці практичних заходів щодо розв’язання нагальних проблем розвитку державного управління та місцевого самоврядування в Україні.

Організаційна інфраструктура наукової роботи в Інституті складається з кафедр, управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи, редакційно-видавничого відділу, відділу підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, Вченої та Науково-експертної рад, Спеціалізованої вченої ради.

Кафедри є основними навчально-науковими підрозділами, наукова робота яких спрямована, головним чином, на проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі науки державне управління, а також науково-методичне забезпечення навчального процесу, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу тощо.

Вчена та Науково-експертна ради приймають рішення щодо наукової роботи в межах їхньої компетенції, визначеної відповідними положеннями.

Управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи здійснює організацію, координацію, науково-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової роботи Інституту.

Відділ підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів здійснює організаційно-методичне та координаційно-аналітичне забезпечення підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру та прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук в галузі науки "Державне управління".

Науково-видавнича діяльність спрямована, в першу чергу, на забезпечення науково-методичною та науковою літературою слухачів, аспірантів, докторантів.

 

Додаткова інформація

 

Положення про організацію та проведення науково-дослідних робіт (оновлено 13.11.2015)

 

Положення про порядок проведення конкурсу проектів науково-дослідних робіт в межах науково-дослідного проекту НАДУ при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» (оновлено 13.11.2015)

 

Узагальнена інформація щодо науково–дослідних робіт (НДР) (оновлено 19.01.2018)

 

Концепція розвитку системи наукової діяльності (оновлено 11.01.2016)

 

Форми та бланки НДР (оновлено 08.01.2019)

 

Терміни подання документів з НДР (оновлено 11.01.2016)

 

Нормативна база з НДР (оновлено 11.01.2016)

 

Звіт Інституту з НДР за 2019 рік

 

Звіт Інституту з НДР за 2018 рік

 

Звіт Інституту з НДР за 2017 рік

 

Звіт Інституту з НДР за 2016 рік

 

Звіт Інституту з НДР за 2015 рік

 

Звіт Інституту з НДР за 2014 рік

 

Звіт Інституту з НДР за 2013 рік

 

Звіт Інституту з НДР за 2012 рік

 

Звіт Інституту з НДР за 2011 рік

 

Звіт Інституту з НДР за 2010 рік

 

Звіт Інституту з НДР за 2009 рік

 

Посилання

 

Комунікативні заходи

 

Фахові видання

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.