Спеціалізації освітньо-професійної програми
підготовки магістрів за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" та їх зміст (оновлено 02.10.2018)

 

Європейська інтеграція

Європейська інтеграція та міжнародна співпраця України

Організаційно-правові засади формування та реалізації політики європейської інтеграції

Механізми управління та адміністрування спільними політиками ЄС

Механізми функціонування правової та інституційної системи ЄС

Організаційно-правові засади імплементації Угоди про Асоціацію

 

Управління органами публічної влади

Сучасні концепції публічного управління

Управління проектами в публічній сфері

Організація діяльності органів публічної влади

Комунікації в публічному управлінні

Прийняття і реалізація управлінських рішень

 

Управління у сфері охорони здоров’я

Публічне управління охороною здоров’я

Політика у сфері охорони здоров’я

Стратегічне управління в охороні здоров’я

Економічні засади державного регулювання охорони здоров’я

Управління охороною громадського здоров’я

 

Місцеве самоврядування

Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування

Демократія участі та комунікації в місцевому самоврядуванні

Місцевий економічний розвиток

Планування розвитку територіальної громади

Співробітництво територіальних громад

 

Управління регіональним розвитком

Методологія регіонального управління

Ресурсний та економічний потенціал регіону

Стратегічне планування сталого розвитку регіону

Фінансове забезпечення регіонального розвитку

Маркетинг територій та інноваційні технології

 

Електронне урядування

Концептуальні засади електронного урядування

Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура електронного урядування

Електронна взаємодія органів публічної влади

Цифрова економіка та належне врядування

Електронна установа

 

Інформаційно-комунікативна діяльність в публічному управлінні

Інформаційно-аналітичне забезпечення комунікативної діяльності

Стратегічні комунікації

Комунікативні технології в публічному управлінні

Кризові комунікації

Інформаційні війни

 

Публічне управління в економічній сфері

Економічна теорія суспільного вибору та економічний аналіз державної політики

Управління проектами в економічній сфері

Бюджетно-податкове регулювання

Макроекономічна політика та аналіз її ефективності

Монетарна політика і регулювання банківської та біржової діяльності

 

Управління персоналом в органах публічної влади

Кадрова та антикорупційна політика в системі публічної служби

Управління персоналом та кадрова робота в органах публічної влади

Результативність і ефективність публічної служби і адміністрування

Лідерство та управління розвитком персоналу в системі публічної служби

Етика та ділова комунікація на публічній службі

 

Правове забезпечення діяльності органів публічної влади

Державна антикорупційна політика та протидія корупції на публічній службі

Нормотворчість та правозастосування

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС

Правове регулювання праці та соціального захисту

Правове регулювання фінансових відносин

 

Політичні інститути та процеси

Демократичне врядування: теорія і практика

Інституціональні особливості та технології сучасних політичних процесів

Громадські об’єднання і політичні партії як суб’єкти політичного процесу

Політичний менеджмент і маркетинг

Політична психологія та іміджологія

 

Публічна політика у сфері соціального і гуманітарного розвитку

Загальнонаціональні пріоритети та регіональні особливості гуманітарного розвитку України

Новітні стратегії зайнятості та ринку праці

Управління змінами: реалізація освітніх реформ та інновацій

Управління якістю освіти та освітньої діяльності

Публічна політика доходів і соціального захисту населення

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.