Навчально-методична робота

 

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 

Навчально-методичні видання

 

1. Організаційно-правове забезпечення сучасної антикорупційної політики: навчальний посібник / Клімова С. М., Ковальова Т. В.

2. Психологічні засади управлінської діяльності. Управління конфліктами: навчальна програма / Падафет Ю.Г.

3. Підготовка та прийняття управлінських рішень: навчальна програма / Боковикова Ю.В.

4. Земельне та екологічне законодавство: навчальна програма / Боковикова Ю.В.

5. Політика європейської інтеграції: підручник / В.М. Шамраєва.

6. Теорія та історія державного управління: навч. посіб. / Кол. авт. За ред. О.Ю. Амосова, Н.М. Мельтюхової.

7. Контроль у державних інституціях: навч. посіб. / Н.В. Фоміцька та ін.

8. Управління місцевим бюджетом та фінансами: навч. посіб / В.В.Мамонова.

9. Комунікації у державному управлінні: навч. посіб. / О.Б. Коротич.

10. Державна інформаційна політика: навч. посіб. / Дзюндзюк В.Б. та ін.

11. Організація запобігання та протидії корупції в Україні: навч. посіб. / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова.

12. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення: навч. посіб. / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова, М.О. Тучак.

13. Організація запобігання та протидії проявам корупції в органах влади: Навчальний посібник / Укладачі В.Ф. Золотарьов, С.М. Клімова, Т.В. Ковальова, О.В. Пастухова.

14. Правове та інституційне забезпечення інтеграційних процесів України: навч.-метод. посіб. / уклад. Труш О.О., С.В. Майстро, Н.С. Фесенко, В.Ю. Стрельцов, В.М. Шамраєва.

15. Запобігання та протидія корупції в умовах соціально-економічних реформ. – Ч. 1 : Україна кроками реформ: соціально-економічні досягнення та здобутки: метод. матеріали / уклад. А.О. Кузнецов.

16. Запобігання та протидія корупції в умовах соціально-економічних реформ. – Ч. 2 : Особливості прояву корупції в Україні : метод. матеріали / уклад. А.О. Кузнецов.

17. Збірник міжнародних документів з питань запобігання та протидії корупції в Україні / уклад. О.В. Пастухова.

18. Збірник нормативно-правових документів з питань запобігання та протидії корупції в Україні / уклад. О.В .Пастухова.

19. Робочий зошит з питань організації запобігання та протидії корупції в Україні / уклад. С.М. Клімова, Т.В. Ковальова.

20. Робочий зошит з питань юридичної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні / уклад.С.М. Клімова, Т.В. Ковальова.

21. Збірник практичних завдань з питань запобігання та протидії корупції в Україні / уклад. С.М. Клімова, Т.В. Ковальова, М.О. Тучак.

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.