Прийом на навчання

 

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України оголошує:

 

прийом абітурієнтів на навчання на факультеті соціально–економічного управління
на основі повної середньої освіти
за денною і заочною формами
для здобуття першого (бакалавського) рівня вищої освіти за спеціальностями

 

Код та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Найменування освітньої програми Форма навчання Термін навчання Ліцензійний обсяг
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Управління персоналом та економіка праці денна 3 роки 10 місяців 25
заочна 50
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент денна 3 роки 10 місяців 50
заочна 50
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація та економіка підприємницької діяльності денна 3 роки 10 місяців 25
заочна 25
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування денна 3 роки 10 місяців 50
заочна 50

 

Перелік
конкурсних предметів в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання

Код та назва галузі знань Код
та назва спеціальності
Перелік конкурсних предметів
Перелік 1 Перелік 2
05 Соціальні
та поведінкові науки
051 Економіка 1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Історія України 2. Математика
3. Математика або Географія 3. Історія України або Іноземна мова
07 Управління
та адміністрування
073 Менеджмент 1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Історія України 2. Математика
3. Математика або Іноземна мова 3. Географія або Іноземна мова
07 Управління
та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Географія або Іноземна мова 3. Математика або Біологія
28 Публічне управління
та адміністрування
281 Публічне управління
та адміністрування**
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Історія України або Іноземна мова 3. Математика або Іноземна мова

*Сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років, іноземна мова – сертифікат 2018, 2019, 2020 років

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі - 100 балів

**Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання,подають заяви тільки в електронній формі.

 

Етапи вступної кампанії зазначені у Правилах прийому.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

  копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Наша адреса: 61001, Харків, просп. Московський, 75, корпус А, каб.1 (з 9.00 до 16.00), тел. (057) 732–76–76

 


 


 

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.