Прийом на навчання

 

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ
на факультеті соціально-економічного управління
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"
за денною і заочною формами
для здобуття першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти

 

Перелік конкурсних пропозицій

Код та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Найменування освітньої програми Курс Форма навчання Термін навчання
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Управління персоналом та економіка праці 2 денна 2 роки 10 місяців
2 заочна 3 роки 5 місяців
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент 2 денна 2 роки 10 місяців
2 заочна 3 роки 5 місяців
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація та економіка підприємницької діяльності 2 денна 2 роки 10 місяців
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 2 денна 2 роки 10 місяців
2 заочна 3 роки 5 місяців
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Управління персоналом та економіка праці 3 денна 1 рік 10 місяців
3 заочна 2 роки 5 місяців
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент 3 денна 1 рік 10 місяців
3 заочна 2 роки 5 місяців
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація та економіка підприємницької діяльності 3 денна 1 рік 10 місяців
3 заочна 2 роки 5 місяців
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 3 денна 1 рік 10 місяців
3 заочна 2 роки 5 місяців

 

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

- для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за всіма спеціальностями Інституту на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики або Історії України та фахового випробування. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017, 2018, 2019 та 2020 років; в інших випадках - у формах, встановлених Правилами прийому.

- прийом на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра), для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

- прийом на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (інші спеціальності), для здобуття ступеня бакалавра за результатами фахового вступного екзамену. Вступник може бути допущеним до фахового вступного випробування за умови успішного складання додаткового вступного екзамену за фахом.

 

Перелік спеціальностей та напрямів підготовки для прийому на навчання
на другий/третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра),
для здобуття першого (бакалаврського) рівня за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ступеня бакалавра Фахове випробування/ЗНО Курс
Назва Код Код Назва
прикладна статистика 5.03050601 051 Економіка ЗНО з української мови і літератури та математики
або історії України
Фаховий іспит
ІІІ
економіка підприємства 5.03050401
Економіка 051
інші спеціальності 051 Економіка ЗНО з української мови і літератури та математики
або історії України
Додатковий фаховий іспит, Фаховий іспит
ІІ
організація виробництва 5.03060101 073 Менеджмент ЗНО з української мови і літератури та математики
або історії України
Фаховий іспит
ІІІ
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
Облік і оподаткування 071
Фінанси, банківська справа та страхування 072
Менеджмент 073
Маркетинг 075
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
Транспортні технології (за видами) 275
інші спеціальності 073 Менеджмент ЗНО з української мови і літератури та математики
або історії України
Додатковий фаховий іспит, Фаховий іспит
ІІ
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЗНО з української мови і літератури та математики
або історії України
Фаховий іспит
ІІІ
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
Облік і оподаткування 071
Фінанси, банківська справа та страхування 072
Менеджмент 073
Маркетинг 075
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
інші спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЗНО з української мови і літератури та математики
або історії України
Додатковий фаховий іспит, Фаховий іспит
ІІ
інші спеціальності 281 Публічне управління і адміністрування ЗНО з української мови і літератури та математики
або історії України
Додатковий фаховий іспит, Фаховий іспит
ІІ

 

У зв’язку із запровадженням в Україні загальнонаціонального карантину терміни вступної кампанії 2020 року буде змінено. Наразі МОН України розробило декілька сценаріїв проведення ЗНО та вступної кампанії

Більш детально про дати вступу буде оголошено після закінчення карантину.

 

 

Наша адреса: 61001, Харків, просп. Московський, 75, корпус А, каб.1 (з 9.00 до 16.00), тел. (057) 732–76–76

 


 


 

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.