Відділ з координації наукової роботи та докторантури

 

Наукова робота Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інститут) спрямована на розвиток ДЕМОКРАТИЧНИХ інституційних стандартів щоденної професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, здатних на практиці забезпечувати ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНИЙ супровід діяльності Президента України, центральних та місцевих органів державної влади України, а також органів місцевого самоврядування.

Організаційна інфраструктура наукової роботи в Інституті складається з кафедр, відділу з координації наукової роботи та докторантури, редакційно-видавничого сектору, Вченої та Науково-експертної рад, Спеціалізованої вченої ради.

 

Відділ з координації наукової роботи та докторантури (далі – відділ) відповідно до завдань здійснює:

  організаційно-розпорядчу та консультативно-дорадчу діяльність щодо наукового забезпечення освітнього процесу, підготовки та проведення наукових досліджень відповідно до основних завдань Інституту;

  організацію виконання в Інституті науково-дослідних робіт (далі – НДР);

  організаційне забезпечення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру, прикріплення здобувачів наукового ступеня доктора філософії в галузі науки “Публічне управління та адміністрування управління”;

  забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки і практики публічного управління шляхом наповнення фахових збірників наукових праць (“Актуальні проблеми державного управління”, “Теорія та практика державного управління”, “Державне будівництво”), а також збірок матеріалів за результатами проведення науково-комунікативних заходів;

  організовує проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, конгресів за участю національних та міжнародних установ і організацій (спільно з відділом комунікацій та міжнародних зв’язків);

  здійснює організаційне забезпечення роботи Науково-експертної ради Інституту та ін.

 

Щорічні знакові науково-комунікативні заходи Інституту:

  Міжнародний науковий конгрес “Публічне управління ХХІ століття”;

  Науково-освітня виставка «Публічне управління XXI»;

  Міжнародний форум "Україна – Європейський Союз: новий рівень кооперації";

  науково-практична конференція за підсумками стажування слухачів «Публічне управління в Україні: стратегія реформ»;

  студентська конференція "Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи" та ін.

Докладніше >>>

 

Інформація, необхідна для здійснення науково-дослідної діяльності

Положення про організацію та проведення науково-дослідних робіт.

Положення про порядок проведення конкурсу проектів науково-дослідних робіт в межах науково-дослідного проекту НАДУ при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування»

Узагальнена інформація щодо науково–дослідних робіт (НДР) (оновлено 19.01.2018)

Концепція розвитку системи наукової діяльності (оновлено 11.01.2016)

Форми та бланки НДР

Терміни подання документів з НДР (оновлено 11.01.2016)

Нормативна база з НДР (оновлено 11.01.2016)

Звіти Інституту з НДР

 

Посилання

Комунікативні заходи

Фахові видання

 

Фахівці відділу, які опікуються організацією наукової діяльності:

 

 

Гришина Наталія Михайлівна (заступник начальника відділу, к.держ.упр., доц.)

Грибко Ольга Владиславівна (провідний фахівець, к.держ.упр.)

Ревенко Тетяна Вікторівна (провідний фахівець, к.держ.упр.)

 

Контактний телефон(057) 732-32-55, додатковий 142

Email: ond41@ukr.net

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.