Вчена рада

 

Історія Вченої ради ХарРІ НАДУ нараховує понад два десятиліття. Відповідно до Положення про філіал Української Академії державного управління, затвердженого наказом ректора Української Академії 04.12.1995 р. і схваленого Вченою радою Української Академії 28.12.1995 р., було затверджено Положення про Вчену раду Харківського філіалу УАДУ при Президентові України (наказ директора Харківського філіалу Української Академії від 22.05.1996 р. № 101).

За роки, що минули з дня створення ХарРІ НАДУ, Вчена рада зіграла помітну роль у становленні та розвитку навчального закладу. Рішення Вченої ради сприяли реформуванню структури закладу, зростанню наукових та викладацьких кадрів, удосконаленню навчального процесу та матеріального забезпечення інституту.

На сьогодні, у відповідності до статті 36 Закону України "Про вищу освіту", Вчена рада є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п'ять років.

 

 

Архів рішень Вченої ради

 

 

Контактна інформація

 

Калінкіна Наталія Володимирівна – вчений секретар Вченої ради ХарРІ НАДУ, кандидат наук з державного управління, начальник навчально-лабораторного комплексу ХарРІ НАДУ.

Герасименко Анна Григорівна – провідний фахівець редакційно-видавничого сектору ХарРІ НАДУ.

 

Телефон: +38 (057) 732-32-55 (141 – додатковий)

E-mail: radavchena@ukr.net

 

Засідання Вченої ради Інституту відбуваються за адресою: м. Харків, пр. Московський, 75, зал № 1.

 

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.